Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/055/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 32 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Edgaram Sinkevičam  piederošo nekustamo īpašumu Lubānas iela 14, Rīga, ar kadastra numuru 0100 047 0074.   Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 1545 m2.

Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 32 000,00.

Izsoles sākumcena ir EUR 32 000,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 1000,00.

Izsoles sākums ir 2019.gada 12.jūnijs, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2019.gada 12.jūlijā, plkst.13:00.                       

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 2.jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 3200,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi