Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/078/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 24 150.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko nekustamā īpašuma Traleru iela 10B, Rīga, LV-1030, kadastra numurs 0100 120 0649, otro izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2287 m2 platībā, vienģimeņu dzīvojamās mājas 106,2 m2 platībā, 3 palīgēkām ar kopējo platību 28,3 m2.

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Ilmārs Klucis.

Piedzinējs - AS MC Finance.

Nekustamā īpašuma novērtējums - 32200,00 EUR.

Otrās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616. panta pirmo daļu sastāda 75 procentus no sākumcenas pirmajā izsolē, t.i. 24150,00 EUR.

Izsoles solis - 400,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 5. augustam tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. 15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3220,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2019. gada 16. jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 15. augusts plkst.13:00.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010, tālr. 67354161, e-pasts raimonds.mezins@lzti.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi