Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/097/2019-EIS
Izsoles sākums:
22.05.2019
Pieteikties var līdz:
11.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaktiņa Ineta, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Igoram Nececkim piederošo nekustamo īpašumu Vilzēnu ēdnīca, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, kadastra Nr. 6644 004 0132. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3467 ha, ēdnīcas ēkas. Piedzinējs: AS Reģionālā investīciju banka, Jura Alunāna iela 2, Rīga; Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4000. Izsoles sākumcena EUR 3000. Izsoles solis EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 22.05.2019. un noslēgsies 21.06.2019. plkst.13:00.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.06.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 400 ZTI Inetas Kaktiņas Reģ.Nr.05066012657 depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 64250165.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi