Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00073/028/2018-EIS
Izsoles sākums:
14.12.2018
Pieteikties var līdz:
03.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 400.00
Izsoles solis:
€ 540.00
Nosolītā cena:
€ 10 260.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko Irinai Čiževskai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 16, kas atrodas Daugavpilī, Jelgavas iela 23, kadastra Nr. 0500 900 5839, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 42,2 m² pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 422/25320 domājamām daļām no daudzdzīvokļu būves un zemes. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Dzīvoklis pieder parādniecei uz noslēgtā ar Daugavpils pilsētas domi pirkuma līguma pamata.

Piedzinējs –  SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, Liepājas iela 21, Daugavpils.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 5400,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena – 5400,00 EUR.

Izsoles solis – 540,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 3. janvārim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 540,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2018.gada 14. decembris.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 14. janvāris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi