Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/033/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2019
Pieteikties var līdz:
06.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinska Māra, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 280.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 100.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 300.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.33 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Kučinska, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, otrajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu, kadastra Nr.1300 901 3231. Dzīvokļa īpašums Nr.5 ar kopējo platību 19,0 m2 Tukuma ielā 24, Jūrmalā, veido kopīpašuma 1900/23670 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas un zemes. Kreditori: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala. Novērtējums – 2800 EUR. Izsoles sākumcena – 2100 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 17.01.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks – 18.02.2019. plkst. 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.02.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summa 280,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Māras Kučinskas, reģ. Nr.LV03097010604, depozīta kontā Nr. LV37TREL9199093001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi