Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00058/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 4 400.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Svetlanai Dubrovskai piederošā nekustamā īpašuma Tērvetes iela 3 - 1A, Jelgava, kadastra Nr. 0900 900 5089, pirmo izsoli. Piedzinējs – Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, Mazais ceļš 3, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 27,5 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 275/2252 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 09000010255001), būves (kadastra apzīmējums 09000010255002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000010255). Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 4000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 4000,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 7. jūnijā un izsoles noslēgums - 2019. gada 8. jūlijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 27. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 400,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi