Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/035/2020-EIS
Izsoles sākums:
21.11.2020
Pieteikties var līdz:
11.12.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
21.12.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mihailovs Edgars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 850.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 38 500.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, ar prakses vietu Atmodas ielā 19-205, Jelgavā, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantas sastāvā ietilpstošo nekustamo īpašumu „Liepkalni”, Mazozlu pag., Ogres novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,23 ha platībā, dzīvojamās ēkas 275,5 kvm un šķūņa ēkas 33,6 kvm platībā, reģistrēts Zemgales rajona tiesā ar kadastra numuru 7472 006 0096. Kreditors: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 38500 EUR, izsoles solis – 500 EUR Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma Izsole sāksies 21.11.2020. plkst.13.00 un noslēgsies 21.12.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.12.2020. iemaksāt nodrošinājuma summu 3850,00 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ.Nr.15048012521, depozīta kontā Nr.LV42TREL9199025001000, Valsts Kase, kods: TRELLV22, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 24779020. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi