Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/008/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 070.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 700.00
Izsoles solis:
€ 950.00
Nosolītā cena:
€ 12 600.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Andželikai Turei piederošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 31/33-8, Liepājā. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa Nr. 8 ar platību 37,7 kv.m.,  377/3397 domājamām daļām no četrām būvēm (kadastra apzīmējumi: 17000360227001; 17000360227002; 17000360227003; 17000360227004;) un zemes (kadastra apzīmējums 17000360227) ar kad. Nr. 17009012430. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3540 8. Piedzinējs – valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10700, izsoles sākumcena - EUR 10700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 950 EUR. Izsole sāksies 17.04.2019. un noslēgsies 17.05.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 7.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1070 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi