Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00053/074/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.07.2019
Pieteikties var līdz:
30.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Aija, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 26 250.00
Izsoles solis:
€ 750.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko otro izsoli parādniekam SIA E LĀDE, reģistrācijas Nr.40003243338, juridiskā adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045 piederošai kustamai mantai:

• Ekskavators CATERPILLAR M316D, valsts reģistrācijas numura zīme T3872LM, izlaiduma gads: 2008. Ekskavatoram ir transmisijas defekts, un ģeneratora defekts.

Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Kustamās mantas novērtējums: 35000.00 EUR.

Otrās izsoles sākumcena: 26250.00 EUR.

Izsoles solis: 750.00 EUR.

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 10.07.2019. plkst. 13:00.

Izsoles noslēguma datums: 09.08.2019. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, Reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai - 67331863, 29544487.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi