Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/084/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 850.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 500.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 26 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko Saniyai Vitolinyai piederošā nekustamā īpašumam Vangažu iela 7-100, Rīga, kadastra Nr. 01009250772 1. izsoli. Piedzinējs: AS Luminor Bank. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 29,61 kvm (VZD – 32,2 kvm), ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 2961/340262 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra Nr. 01000920703), kura īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 18500,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 18500,00. Izsoles solis EUR 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 16.07.2019 un noslēgsies 15.08.2019 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.08.2019 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - EUR 1850,00, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 29606036, 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi