Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:08!
Sludinājuma reģ.nr:
00068/005/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Adrese:
Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63422002; 22016616
E-pasts:
agnese.bike@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 500.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 8 000.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA LIESMA, juridiskā adrese – Priežu iela 11 – 14, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Priežu ielā 6A, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā. Piedzinējs: Miks Jaunzems. Nekustamais īpašums sastāv no būves (katlu mājas ēkas), reģistrēts Grobiņas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000321755, kadastra Nr. 6409 506 0135. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3 500,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 350,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 17.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 16.septembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi