Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00149/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 520.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 4 100.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Agnim Kalējam piederošo nekustamo īpašumu (1/2 domājamā daļa), kas atrodas Mežu ielā 50, Liepājā. Piedzinēji: Maija Mitkus, Agrita Ķestere (Kalēja), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese – Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja . Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 740 m2, uz kura atrodas dzīvojamā māja, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000434757, kadastra Nr. 1700 012 0554. Izsolē tiek pārdota 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība 5 200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 3 900,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 520,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 11.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 11.jūlijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi