Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00051/074/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.07.2019
Pieteikties var līdz:
30.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Aija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 640.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 36 400.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Martam Puniņam piederošam nekustamam īpašumam.

Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums pēc adreses Daugavpils iela 72-3-3a, Rīga, kadastra numurs 0100 914 6850, platība 100 kv.m., kopīpašuma 1000/4276 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19428 3-3a.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Nekustamā īpašuma novērtējums: 36400.00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena: 36400.00 EUR.

Izsoles solis: 1000.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 10.07.2019. plkst.13:00.

Izsoles noslēguma datums: 09.08.2019. plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, Reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods:TRELLV22.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai - 67331863, 29544487.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi