Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/077/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Midegs Mārcis, ZTI
Adrese:
Stabu iela 19-209, Rīga, LV-1011
Telefons:
67869604
E-pasts:
marcis.midegs@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 675.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 126 750.00
Izsoles solis:
€ 2 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē SIA “Baltic Cohesion”, juridiskā adrese: Burtnieku iela 36A-51, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu – neapdzīvojamo telpu Nr. 1B un pie tās piederošām kopīpašuma 4409/35126 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 0100 026 0036 001), no būves (kadastra apzīmējums 0100 026 0036 002) un no zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 026 0036) Rīgā, Cēsu ielā 23. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 927 3312 ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 23342 1B. Piedzinējs – biedrība “Pēkšēna Nams”, Cēsu iela 23-16, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 126 750,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 126 750,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 2 500,00. Izsoles sākums ir 2021. gada 17. augusts plkst.13.00. Izsoles noslēgums ir 2021. gada 16. septembris plkst.13.00. Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2021. gada 6.septembrim ir jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ.Nr.23127411221, depozīta kontā Nr.LV34TREL919910900100B, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 12675,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi