Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00045/074/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Aija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 750.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 500.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 22 500.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Andrejam Rozenštamam piederošam nekustamam īpašumam.

Piedzinējs: Stopiņu novada pašvaldības aģentūra Saimnieks, Institūta ielā 30, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.43, Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 900 0200, platība 30.4 kvm., kopīpašumā 304/38095 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, ierakstīts Rīgas rajona tiesas Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.244 43.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Nekustamā īpašuma novērtējums: 17500.00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena: 17500.00 EUR.

Izsoles solis: 1000.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 11.06.2019. plkst. 13:00.

Izsoles noslēguma datums: 11.07.2019. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, Reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods:TRELLV22.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai- 67331863, 29544487.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi