Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00029/037/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gruziņa-Vanceviča Gunita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 475.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 43 975.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 37. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča, prakses vieta Parka iela 1a-606, Ogrē, Ogres nov., rīko atkārtotu otro izsoli parādniekam Maksimam Ivčenko piederošajam zemes gabalam 0.1729 ha platībā, kas atrodas Gaiļu ielā 3A, Ulbrokā, Stopiņu nov., Kadastra Nr. 8096 003 1043. Piedzinējs – Stopiņu novada dome (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  nov.). Novērtējums – 7300.00 EUR; izsoles sākumcena-5475.00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis –500,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 13.12.2018. izsoles noslēguma datums un laiks -14.01.2019., plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.01.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita  ZTI Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. nr. LV19057312276, depozīta kontā Nr.LV39TREL9199027001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 730.00 EUR maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi