Izsoles procesa informācija

Izsoles sākums:
20.08.2021
Pieteikties var līdz:
09.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
20.08.2026

Izsoles rīkotājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese:
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Telefons:
67026138
E-pasts:
di@riga.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 973.30
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 69 733.00
Izsoles solis:
€ 700.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas pilsētas pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Rumbas ielā 77, Rīgā.

Izsoles sākums – 20.08.2021. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 20.09.2021. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena: 69 733 EUR.

Izsoles solis: 700 EUR.

 Sastāvs un platība:

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 125 0788) 9700 m2 platībā;

- būve (kadastra apzīmējums 0100 125 0118 061) 298,9 m2 platībā;

- būve (kadastra apzīmējums 0100 125 0118 063) 298,3 m2 platībā.

 Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 125 0802) atrodas Rīgā, Rumbulā, kvartālā starp Atbalss ielu, Lidlauka ielu, Strengu ielu un Rumbas ielu. Aptuveni 200 m attālumā atrodas Daugava. Līdz Maskavas ielai ~1,2 km, līdz Rīgas pilsētas centrālajai daļai ~13 km.

Piebraukšana zemesgabalam no Maskavas ielas puses pa Atbalss ielu, tālāk pa Rumbas ielu.

Nekustamais īpašums nav iznomāts, ilgstoši netiek izmantots un nav iežogots.

Būves (bijušie lidmašīnu angāri – kaponieri) ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals daļēji atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) (~9062 m2) un daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (A) (~638 m2). Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam paredzēts, ka zemesgabals visā platībā atradīsies apbūves teritorijā.

Saskaņā ar Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr. 2491 apstiprināto Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plānu 2014.–2016. gadam zemesgabals atrodas degradētajā teritorijā.

Zemesgabalā aug koki.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā nav inženierkomunikāciju.

Turpmākās izmantošanas nosacījumi:

nekustamā īpašuma pircējam par saviem līdzekļiem jānojauc abas nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves.

 

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.09.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita  Rīgas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90011524360) norēķinu kontā: Nr.LV03RIKO0020300000001, „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods RIKOLV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Rumbas ielā 77, Rīgā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Elektronisko Izsoļu vietnes lietotāja rokasgrāmata: https://izsoles.ta.gov.lv/pfiles/portal_manual

id.riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 67026019, 67026305 vai pa e-pastu: ilze.pupure@riga.lv