Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 06.05.2021 13:05!
Izsoles sākums:
06.04.2021
Pieteikties var līdz:
26.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
06.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Masaļska Inta, MPA
Adrese:
Vīlandes iela 7-22, Rīga, LV-1010
Telefons:
67320432
E-pasts:
inta@exlege.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 280.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 12 800.00
Izsoles solis:
€ 1 280.00
Nosolītā cena:
€ 17 920.00

Objekta informācija

Administratore Inta Masaļska, fiziskās personas Aelitas Veškinas maksātnespējas procesā, prakses vieta Vīlandes ielā 7-22, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Aelitai Veškinai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6676 013 2504, kas atrodas Limbažu novadā, Skultes pagastā, Skultē, Gundegu ielā 44, ir reģistrēts Skultes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2012 un sastāv no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 66760132504, 66760132505, ar kopējo platību 900 m2, dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 6676 013 2504 001 un kopējo platību 58,6 m2.

Novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 12800. Izsoles solis ir EUR 1280. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 06.04.2021. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums 06.05.2021. plkst. 13.00.

Izsoles nodrošinājums ir EUR 1280.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021. jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratores Intas Masaļskas, personas kods 181287-12708, norēķinu kontā Nr. LV08HABA0551050205812, AS “Swedbank”, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratore autorizēt to dalībai izsolē.  

Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam.

Tālrunis uzziņām – 67320432. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1