Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/136/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
26.03.2021
Izsoles rīkotājs:
Saldus novada pašvaldība
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 450.70
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 4 507.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 607.00

Objekta informācija

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – zemes starpgabalam Ozola noma, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 003 0007, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 003 0113 0.93 ha platībā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt Objektam pieguļošo šādu nekustamo īpašumu:

- Rubeņi, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 006 0037;

- Eglāji, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 003 0112,

īpašnieki.

Sākumcena – 4507 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 450,70 euro. 

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) mēnešu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 26.01.2021. plkst.13:00 līdz 15.02.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 26.01.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 25.02.2021. plkst.13:00.

Drošības nauda un  dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 26605800.