Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/3506/2020-EIS
Izsoles sākums:
20.11.2020
Pieteikties var līdz:
30.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.12.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
31.12.2020
Izsoles rīkotājs:
AS “Latvenergo”
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 20.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 140.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Aktuālais solījums:
€ 193.60 (ar PVN)
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

AS "Latvenergo" rīko saimnieciskajā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu izsoli.

Izsolāmais objekts – Ford Focus, valsts reģistrācijas numurs GV7226.

Izsoles objekta sākuma cena – 140.00 EUR bez PVN

Izsoles solis – 20.00 EUR bez PVN

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 20. novembris, reģistrācijas beigu datums - 2020. gada 30. novembris.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 10. decembris, plkst.13:00.

 

Transportlīdzeklis atrodas Salaspils pagasta Aconē, Granīta ielā 31, TEC-2 teritorijā, apskate klātienē iespējama 25., 26. un 30. novembrī, no plkst. 09:00 līdz 16:00.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Kontaktpersonas tālrunis: 26327691, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

Transportlīdzekļa nosolīšanas gadījumā AS "Latvenergo" izsoles uzvarētājām nosūtīs priekšapmaksas rēķinu uz izsoles pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs atsakās no nosolītā Izsoles objekta vai neapmaksā pilnā apmērā noteiktajā termiņā Nosolīto cenu, viņam jāsamaksā AS "Latvenergo" soda nauda 10% apmērā no Nosolītās cenas.