Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 24.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2466/2020-EIS
Izsoles sākums:
04.08.2020
Pieteikties var līdz:
14.08.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
24.08.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
26.08.2020
Izsoles rīkotājs:
Hiponia,SIA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 350.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 163.35 (ar PVN)

Objekta informācija

Likvidējamā SIA “Hiponia”, reģ. Nr. 40003426895,izsludina kustamas mantas - apstrādāta sintētiskā briljanta izsoli ar lejupejoša soļa iespēju. Izsoles sākumcena 350,00euro. Izsoles solis – 50,00euro. Pievienotās vērtības nodoklis darījumam tiek piemērots.

Izsoles sākums – 2020.gada 4.augustā, izsoles noslēgums – 2020.gada 24.augustā  plkst. 13:00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.augusta plkst. 23:59 LSIA “Hiponia” kontā Nr. LV66RIKO0002013264375, Luminor Bank AS Latvijas filiāle iemaksā nodrošinājuma summu 50,00euro  un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

 

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz LSIA “Hiponia” kontu Nr. LV66RIKO0002013264375 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā. Plašāka informācija par kustamas mantas izsoli sludinājuma pielikumā, savukārt izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1