Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
18.08.2020
Izsoles rīkotājs:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 820.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 18 200.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk- Komisija), reģ.Nr.90011524360, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvokli Čiekurkalna 1.līnijā 49A-8, Rīgā (kadastra numurs 0100 913 8163), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).
Izsoles nosacītā cena: 18200 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti eiro). Izsoles solis 500 EUR (pieci simti eiro)
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:
1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1820 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV43NDEA0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.
Izsoles sākums – 2020.gada 03.jūlijā, izsoles noslēgums – 2020.gada 03.augustā.
Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:
1) patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv);
2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.
Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Papildu informācija
Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.