Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/2228/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kraukle Sanda, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 970.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
MPA dalības maksa:
€ 50.00
Sākumcena:
€ 19 700.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 2 970.00

Objekta informācija

            Maksātnespējīgās SIA “VENDA-2”, reģ.nr. 40003166880, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 80 - 31, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, administratore Sanda Kraukle (amata apliecības Nr. 00544), prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par SIA “VENDA-2” piederošās kustamās mantas otro izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiks pārdota kustamā manta – preču krājumu kopumu (apģērbs un apavi)

            Novērtējums un izsoles sākumcena ir 19700,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 1000,00 EUR. Izsole sākas 2019.gada 10. decembrī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2020.gada 9. janvārī plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.decembra 23:59 iemaksā SIA “VENDA-2”, reģ.nr. 40003166880, atvērtajā AS „Swedbank” norēķinu kontā LV43HABA0551010237011 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (1970,00 EUR) un dalības maksu (50,00 EUR), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis 67284772.