Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/957/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Skorodumova Marina, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 65 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 86 000.00

Objekta informācija

Administratore Marina Skorodumova (amata apliecība Nr.00324, prakses vieta Rūpniecības 52-14, Rīga, LV-1045, tālr.29282846) izsola maksātnespējīgās fiziskās personas Veras Azarovas nekustamo īpašumu – dzīvoklis Nr.17 ar kopējo platību 95,7 m2 un pie dzīvokļa piederošās 10190/266830 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 0100 089 0653 001) un zemes (kadastra apzīmējums 0100 089 2189), kas atrodas Ķeguma iela 50, Rīga (kadastra Nr.0100 926 0796), reģistrēts Rīgas pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.14467-17.

Vērtējumā norādīts, ka dzīvokļa kopēja platība, kas minēta zemesgrāmatu apliecībā un LR VZD datos, savstarpēji atšķiras un vērtētāja aprēķinos tiek izmantota dzīvokļu iekštelpu platība, kas norādīta LR VZD datos (89.6 m2).

Hipotekārais kreditors AS „Meridian Trade Bank”, juridiskā adrese Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1772.

Nekustamā īpašuma novērtējums/Izsoles sākuma cena ir EUR 65`000,00. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir EUR 3`000,00.

Izsoles sākuma datums 16.07.2019. plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums 15.08.2019. plkst.13.00.

Izsoles nodrošinājums ir EUR 6`500,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē nepieciešams līdz 05.08.2019. plkst.23.59 iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 6`500,00 apmērā administratora Marinas Skorodumovas, nod.maksātāja reģ.Nr. 25107011641 vārdā atvērtā norēķinu kontā Nr. LV08HABA0551045653893, AS “SWEDBANK”, kods HABALV22 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.