Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/936/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.07.2019
Pieteikties var līdz:
15.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jaunsleine Argita, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 25.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 250.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Aktuālais solījums:
€ 270.00

Objekta informācija

Izsolē tiks pārdota kustamā manta: transportlīdzeklis – kravas furgons RENAULT MASTER, valsts numura zīme JZ7062, dzeltenā krāsā, reģistrācijas datums 30.10.2001., virsbūves Nr.VF1FDBGH525575796.

Kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 250,00. Izsolē nosolītā cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts EUR 20,00. Izsole sākas 2019.gada 5.jūlijā plkst.13.00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 25.jūlijā plkst.13.00.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 15.jūlijam plkst.23.59, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas, kas ir EUR 25,00, MSIA "RVB1", reģistrācijas Nr. 40103285412,  juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 111A, norēķinu kontā LV77HABA0551036280220, AS Swedbank un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālrunis papildu informācijai: 63422808, e-pasts: argita.jaunsleine@ajbirojs.lv.