Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/930/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.07.2019
Pieteikties var līdz:
04.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Birsāns Guntars, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 900.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 300.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās fiziskās personas Ievas Rozenbergas maksātnespējas procesa administrators Guntars Birsāns, amata apliecība Nr. 00354, prakses vieta Peldu iela 37-6/7, Liepāja, paziņo par Ievai Rozenbergai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums „Paceplīši”, Mālpils novads, kadastra numurs 80740050120, kas sastāv no zemes gabala 3,1 ha platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums). Piedzinēji - Ievas Rozenbergas kreditori. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 1900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts EUR 100,00. Izsole sākas 2019.gada 15.jūlijā plkst. 13:00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 14.augustā plkst. 13:00. Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 4.augustam iemaksā administratora Guntara Birsāna atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV87HABA0551046875641 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 190,00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.