Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/785/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tumens Reno, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 068.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 30 680.00
Izsoles solis:
€ 350.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Maksātnespējas administrators Reno Tumens, amata apliecība Nr.00187, prakses vieta: Ķekavas novads, Baloži, Mākoņu iela 11, LV-2112 pirmajā izsolē pārdod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA "ELIS V", reģistrācijas Nr. 40003445345, juridiskā adrese  Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-1, Rīga, LV-1004 piederošo kustamo mantu (preču atlikumus (celtniecības materiālus), tirdzniecības iekārtas u.t.t.) kā lietu kopību (sk. pielikumā mantas sarakstu un novērtējumu). Piespiedu pārdošanas vērtība (izsoles sākumcena) noteikta EUR 30680,- apmērā, izsoles cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli (21% apmērā). Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.07.2019. plkst. 23:59 ir jāiemaksā sabiedrības ar ierobežotu atbildību " ELIS V”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003445345, norēķinu kontā: LV81HABA0551010913872, AS „SWEDBANK”  nodrošinājumu EUR 3068,- apmērā, un jālūdz administratoram autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles solis: EUR 350,-. Izsoles sākuma datums un laiks – 11.06.2019., plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 11.07.2019., plkst. 13:00.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.  Tālrunis uzziņām 29498627.