Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/784/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stumbre Maija, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 286.10
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 22 861.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

„Maksātnespējīgās SIA „Baltic Business Outsourcing Services”, reģ. nr. 50103827411, juridiskā adrese: Rīgas iela 2A - 60, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107, administratore Maija Stumbre (amata apliecības Nr. 00198), prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par SIA „Baltic Business Outsourcing Services” piederošās kustamās mantas pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdota preču zīmju kopums:

            1) "EURO COSMETICS ", reģistrācijas numurs: M57729,

            2) "DISCOMANIA", reģistrācijas numurs: M64605,

            3) "DISCOMANIA", reģistrācijas numurs: M64604,

            4) "COSMETICS DISCO", reģistrācijas numurs: M63775,

            5) "DISCO COSMETIC STORE", reģistrācijas numurs: M62040

            Novērtējums un izsoles sākumcena ir 22 861,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 2000,00 EUR. Izsole sākas 2019.gada 11. jūnijā plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 11. jūlijā plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlija 23:59 iemaksā SIA „Baltic Business Outsourcing Services”, reģ. nr. 50103827411, atvērtajā AS „Swedbank” norēķinu kontā LV53HABA0551046609503 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (2286,10 EUR), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis 67284772.”