Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/714/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Salmgriezis Aivars, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena:
€ 660.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās fiziskās personas Sanitas Griķes maksātnespējas procesa administrators Aivars Salmgriezis, prakses vieta: Katlakalna 1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē parādniekam piederošo nekustamo īpašumu: 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma (zeme) ‘’Jātnieciņi’’, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80880070078, ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000009302 uz mirušā Sanitas Griķes laulātā Egila Griķa vārda. 

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 600,00. Izsoles solis - EUR 60,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 07.06.2019., izsoles noslēguma datums un laiks 08.07.2019. plkst. 13:00. Hipotekārais kreditors: Oļegs Kukainis.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 27.06.2019. (ieskaitot) jāiemaksā maksātnespējas procesa administratora Aivara Salmgrieža, personas kods 160366-12794, kontā LV25RIKO0002221482597, AS "Luminir Bank" nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 60,00 un jālūdz administrators autorizēt to dalībai izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem pieejama: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis uzziņām 29438499.