Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/645/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Medvecka Irēna, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 860.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 48 600.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 50 600.00

Objekta informācija

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību firma "PLAZA", reģ.nr. 40103105933, juridiskā adrese: Lokomotīves iela 54-57, Rīga, LV-1057, maksātnespējas procesa administratore Irēna Medvecka, apliecības Nr.00026, darbības adrese: Rīga, Rūpniecības iela 20-5, LV-1010, izziņo sabiedrības ar ierobežotu atbildību firma "PLAZA", reģ.nr. 40103105933, nekustamā īpašuma  neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 26 000 m² kadastra numurs 8096 007 0189, kas atrodas Stopiņu novadā, “Lejaskalniņi”, reģistrēts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.651, pirmo izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 48600,00.

Izsoles sākumcena: EUR 48600,00.

Izsoles solis: EUR 2000,00.

Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 27.maijā plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums ir 2019.gada 26.jūnijā plkst. 13.00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Iemaksājamā nodrošinājuma summa: EUR 4860,00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 2019.gada 16.jūnija plkst.23:59 ir jānosūta administratorei lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību firma "PLAZA", reģ.nr. 40103105933, norēķinu kontā Nr. LV55RIKO0002013221990, a/s “Luminor banka”, SWIFT kods RIKOLV2X

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole notiek saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz augstāk minēto mantu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Informācija pa tālr. 67333033.