Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/719/2019-EIS
Izsoles sākums:
06.06.2019
Pieteikties var līdz:
26.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Didrihsone Baiba, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 200.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās fiziskās personas Uģa Kauča maksātnespējas procesa administratore Baiba Didrihsone, prakses vieta Martas iela 9-37A, Rīga, LV-1011, pirmajā izsolē pārdod visā sastāvā parādniekam maksātnespējīgai fiziskajai personai Uģim Kaucim piederošo nekustamo īpašumu – zemes nekustamo īpašumu, kas atrodas pēc adreses "Kārpiņas", Ādažu novads, kadastra numurs 8044 001 0005. Nekustamā īpašuma zemesgrāmatu nodalījumā Nr.582 ierakstīta aizlieguma atzīme un nostiprināta hipotēka par labu nodrošinātajam kreditoram AS "Meridian Trade Bank” (iepriekšējais nosaukums AS "Multibanka"), VRN 40003194988.  Novērtējuma summa sastāda EUR 1 000,00 (viens tūkstotis eiro). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 1 000,00 Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 06.jūnijs plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2019.gada 08.jūlijs plkst. 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 26.jūnijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 100,00, administratores Baibas Didrihsones (p.k. 121176-13053), norēķinu kontā Nr. LV59PARX0001764170038 , kas atvērts AS „Citadele banka”, bankas kods PARXLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz maksātnespējas administratori autorizēt dalību izsolē. Izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejami: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 67273110, 29244105, e-pasts: baiba.didrihsone@advokatstev.lv   Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.