Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/619/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Puriņa Ieva, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 15 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 155 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 231 000.00

Objekta informācija

 

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Hipokrāta iela 37-9, Rīga, LV 1079, tālr. 26490667 pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA „MEGAVE 2018”, reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13-35, Rīga, LV 1050, piederošu nekustamo īpašumu - divas nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 1700 023 0103 001 un  1700 023 0103 002), kas atrodas Dūņu ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 1700 523 0103, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423892.

 

Minētās ēkas (būves) ir saistītas ar zemes gabalu Dūņu ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 1700 023 0103 (zemes gabala īpašnieks – Liepājas pilsētas pašvaldība).

 

Papildus informācija - siltumenerģijas padeve vienai no ēkām tiek nodrošināta no nekustamā īpašuma Dūņu ielā 8, Liepājā.

 

Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 155 000.00 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši euro), izsoles sākumcena EUR 155 000.00, izsoles solis EUR 2 000.00.

 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsoles sākuma datums 21.05.2019. Izsoles noslēguma datums 20.06.2019. plkst. 13.00.

 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.06.2019. ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 15 500.00 apmērā SIA „MEGAVE 2018”, reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, „Swedbank” AS, kods HABALV22 un jānosūta administratorei lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.