Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/635/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ulmanis Valdis, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 410.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 4 100.00
Izsoles solis:
€ 410.00
Nosolītā cena:
€ 4 510.00

Objekta informācija

Marta Ešenvalda maksātnespējas procesa administrators V.Ulmanis, prakses vieta Lāčplēša ielā 43/45-4b, Rīgā, pārdod pirmajā izsolē parādnieka nekustamo īpašumu Dīķa ielā 2A, Priekulē, kadastra Nr.64155030005, kas sastāv no dzīvojamās mājas un divām palīgēkām.

Piedzinēji – kreditori, t.sk., nodrošinātais kreditors Luminor Bank AS, reģistrācijas Nr.11315936, juridiskā adrese – Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 4100. Sākumcena nav apliekama ar PVN. Izsoles solis EUR 410.

Izsoles sākums 21.05.2019. plkst.13.00. Noslēgums 20.06.2019. plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā administratora kontā LV45RIKO0002220970077 nodrošinājumu EUR 410 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, pieejama vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis 29227635.