Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/582/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Novicāns Kaspars, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 19 205.55
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 192 055.50
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Maksātnespējīgās juridiskās personas SIA “REGO TRADE”, reģ. Nr.40003795847, juridiskā adrese: Elizabetes iela 27-6, Rīga, LV-1010, administrators Kaspars Novicāns, amata apliecības Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-7, Rīga, pirmajā izsolē pārdod MSIA “REGO TRADE” prasījuma tiesības pret Aleksandru Budovski par kopējo summu EUR 192 055,50. Prasījuma pamats: Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 10.maija izpildu raksts lietā Nr.C33166808.

Kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena: EUR 192 055,50. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 11.jūnijs plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums 2019.gada 11.jūlijs plkst. 13:00. Izsoles solis noteikts EUR 3000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlijam iemaksā nodrošinājuma summu EUR 19 205,55 apmērā MSIA “REGO TRADE”, reģ. Nr.40003795847, norēķinu kontā Nr. LV44LAPB0000146050552 un nosūta lūgumu maksātnespējas procesa administratoram autorizēt dalībai izsolē.

Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālrunis uzziņām +37167310879, e-pasta adrese: kaspars.novicans@novius.lv.