Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/571/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.05.2019
Pieteikties var līdz:
09.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Petrovs Aleksejs, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 67 000.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
€ 85 000.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās SIA “VECĀĶU ĪPAŠUMI”, reģistrācijas numurs 40103448992, administrators Aleksejs Petrovs, amata apliecības Nr.00404, prakses vietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 53-1, Rīga, LV-1010, paziņo, ka pārdod pirmajā izsolē SIA “VECĀĶU ĪPAŠUMI” piederošo nekustamo īpašumu. Tiks izsolīts nekustamais  īpašums ar kadastra Nr. 01009280546, kas atrodas pēc adreses: Puikules iela 12 - 2, Rīga, un kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 135.4 m², 1354/6746 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 01001200057009), 1354/6746 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01001200057). Nodrošinātais kreditors – AS “Reģionālā Investīciju banka”, Jura Alunāna iela 2, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējuma cena/izsoles sākumcena: EUR 67 000,00. Izsoles solis: EUR 1 500,00. Izsoles sākumcena un nosolītā cena nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 2019.gada 20.maijā. Izsoles noslēgums: 2019.gada 19.jūnijā pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā SIA “VECĀĶU ĪPAŠUMI”, reģistrācijas numurs 40103448992, kontā: LV20RIBR00095550N0000 AS “Reģionālā investīciju banka”, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. EUR 6 700,00, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz autorizēt dalību izsolē līdz 2019.gada 9.jūnijam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi