Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/436/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.04.2019
Pieteikties var līdz:
06.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Žeglovs Romāns, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 299 020.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
€ 2 000.00
Sākumcena:
€ 2 990 200.00
Izsoles solis:
€ 50 000.00
Nosolītā cena:
€ 299 020.00

Objekta informācija

Maksātnespējas procesa administrators Romāns Žeglovs (sertifikāta Nr. 00094; prakses vietā – Rīga, Ģertrūdes iela 7, tālr. 67313311) otrajā izsolē ar lejupejošo soli pārdot šādu maksātnespējīgai “BEBRIKO LTD” (reģistrācijas Nr. 40003520003; juridiskā adrese, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 116, LV-1055) piederošo un nodrošināto kreditoru labā ieķīlāto nekustamo īpašumu un kustamo mantu kā lietu kopību:

 

Izsolāmās lietu kopības sastāvā ietilpst:

1.       Nekustamais īpašums Rīgā, Daugavgrīvas ielā 116 (kadastra Nr.0100 063 0045). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2870 m2 platībā un uz tā esošās 4-stāvu dzelzsbetona un ķieģeļu mūra konstrukciju ražošanas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 063 0041 004 ar kopējo platību 4464,1 m2;

2.       Kustamā manta – MSIA “BEBRIKO LTD” pamatlīdzekļi, kas noradīti 2018.gada 07.septembra SIA “PRO NAMI” atskaitē par MSIA “BEBRIKO LTD” kustamās mantas vērtību.

 

Izsolāmās lietu kopības sastāvā neietilpst ražošanas līnija nepārtrauktai metāla liešanai vertikāli uz augšu – ar novērtējumu EUR 2 613 200.00.

Novērtējums: EUR 2 990 200.00 (t.sk. nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 676 000.00; kustamās mantas novērtējums – EUR 2 314 200.00).

Izsoles sākumcena – EUR 2 990 200.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 50 000.00.

Izsoles nodrošinājums: EUR 299 020.00.

Izsoles dalības maksa: EUR 2000.00.

Izsoles sākuma datums: 2019.gada 16.aprīlis.

Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 16.maijs plkst. 13.00.

 

Persona, kura vēlas piedalīties lietas kopības izsolē, līdz 2019.gada 06.maijam iemaksā MSIA “BEBRIKO LTD” norēķinu kontā, konta numurs Nr. LV55LATB0002210074374, AS PNB BANKA, kods LVLATB22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 299 020.00) un izsoles dalības maksu (EUR 2000.00), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.