Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/947/2019-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2019
Pieteikties var līdz:
28.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 27 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 270 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

 

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Zivju ielā 2, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0065), kas sastāv no zemes vienības 688 m² platībā un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0065 001 un 1700 033 0065 002). Izsoles sākumcena EUR 270000, Izsoles solis - EUR 2000.

 

Izsoles sākums – 2019.gada 8.jūlijs, izsoles noslēgums – 2019.gada 7. augusts plkst. 13:00.
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 28.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.