Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/313/2019-EIS
Izsoles sākums:
26.02.2019
Pieteikties var līdz:
18.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
28.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kraukle Sanda, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 77 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 80 000.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās SIA “VALMEKS”, reģ.nr. 45903001636, juridiskā adrese: c. Upmala, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674, administratore Sanda Kraukle (amata apliecības Nr. 00544), prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par SIA “VALMEKS” piederošā nekustamā īpašuma un kustamās mantas kā kopības pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē kā lietu kopība tiks pārdots nekustamais īpašums „Obiteļi", Andzeļu pag., Dagdas nov., kad.Nr.60440070010, kas sastāv no zemes 5000 m2 platībā un apbūves 722,3 m2 platībā un kustamās mantas- nekustamajā īpašumā esošiem pamatlīdzekļiem.

Novērtējums un izsoles sākumcena ir 77 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 3000,00 EUR. Izsole sākas 2019.gada 26. februārī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 28. martā plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 18. marta 23:59 iemaksā SIA “VALMEKS”, reģ.nr. 45903001636, atvērtajā AS „Citadele banka” norēķinu kontā LV63PARX0002464470002 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (7700,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis 67284772.