Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/141/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mucenieks Andris, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 11 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 16 000.00

Objekta informācija

Ilzes Cīrules maksātnespējas procesa administrators Andris Mucenieks, amata apliecības Nr.00601, prakses vietas adrese: Rencēnu iela 29-123, Rīga, LV-1073, izziņo Ilzei Cīrulei piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 un pie tā piederošām 723/11654 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes Sporta ielā 2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, kadastra numurs 40949000164 (ierakstīts Vecumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.581-2), pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro), izsoles solis ir 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Izsoles sākumcena un nosolītā summa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums – 2019.gada 16.janvāris plkst.13.00, izsoles noslēgums – 2019.gada 15.februāris plkst. 13.00.

Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 5.februārim plkst.23:59 jāiemaksā nodrošinājuma summa 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro) apmērā Ilzes Cīrules maksātnespējas procesam paredzētajā administratora Andra Mucenieka, reģistrācijas Nr.26028211076, norēķinu kontā AS “PrivatBank”, konta Nr.LV10PRTT0262024965401, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi pieejami: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 29539898.