Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/50/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kraukle Sanda, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
€ 50.00
Sākumcena:
€ 36 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 42 600.00

Objekta informācija

„Maksātnespējīgās SIA „LBB ĪPAŠUMI”, reģ.nr. 40103166266, adrese: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050, administratore Sanda Kraukle,  amata apliecības Nr.00544, prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par SIA „LBB ĪPAŠUMI” piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums – zemes gabals Vecāķu prospektā b/n, Rīgā, 11 533 m2 platībā, kad.apz. 0100 120 1283.

Novērtējums un izsoles sākumcena ir 36 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 3000,00 EUR. Izsole sākas 2019.gada 15. janvārī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 14. februārī plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 4.februāra 23:59 iemaksā SIA „LBB ĪPAŠUMI”, reģ.nr. 40103166266, atvērtajā AS ,,Citadele banka” norēķinu kontā LV32PARX0019042930001 nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (3600,00 EUR), un, dalības maksu (50,00 EUR), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis 67284772.”