Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/43/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meļķis Ivars, MPA
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar lejupejošā soļa iespēju
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 32 200.00
Izsoles solis:
€ 322.00
Nosolītā cena:
€ 22 218.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LBB ĪPAŠUMI 2, reģistrācijas Nr. 40103338796, maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis (amata apliecības Nr. 00448, prakses vieta: Brīvības iela 43, Rīga, LV-1010) izziņo otro izsoli ar lejupejošu soli Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību LBB ĪPAŠUMI 2 piederošajam nekustamajam īpašumam ar šādiem noteikumiem: izsolāmais nekustamais īpašums – “Stūri”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra Nr. 80700110049, reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2872, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,68 ha, turpmāk – Īpašums. Īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena ir 32200,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti euro, 00 centi), izsoles solis – 322,00 EUR. Izsoles sākumcena un nosolītā summa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums – 2019.gada 15.janvāris plkst. 13:00, izsoles noslēgums – 2019.gada 14.februāris plkst. 13:00.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 2019.gada 4.februārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 3220,00 EUR apmērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LBB ĪPAŠUMI 2 maksātnespējas procesam paredzētajā norēķinu kontā AS „Rietumu Banka”, konta Nr. LV10RTMB0000606801251, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām: 22072832.